Punjabi Typing Test

Please choose timing of typing test, paragraph auto update every time new.

"ਹੱਬਲ ਅੱਤ ਗਹਿਰੀ ਫੀਲਡ" ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਵਿਚਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਪੈੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ 13.2 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ; ਦੇਖਣਯੋਗ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਹੋਣਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਕੌਸਮੌਲੌਜੀ ਗਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉਤਪਤੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਭੌਤਿਕੀ ਕੌਸਮੌਲੌਜੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸਮਤ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ-ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ੈਟੌਲੌਜੀ "(ਕਿਸਮਤ ਸਿਧਾਂਤ)" ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭੌਤਿਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ 'ਖਗੋਲਵਿਗਿਆਨੀ` ਅਤੇ "ਭੌਤਿਕ" ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ (ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ), ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ। ਇਸਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸਦਕਾ, ਭੌਤਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਗੋਲਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਭੌਤਿਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਬਿੱਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੀਖਣਾਤਮਿਕ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਣ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਿੱਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਂਬਡਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੌਸਮੌਲੌਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1730 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੋਲਫ ਦੁਆਰਾ ਕੌਸਮੌਲੌਜੀਆ ਜਨਰਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵਿਡ ਐੱਨ. ਸਪ੍ਰਗਲ ਨੇ ਕੌਸਮੌਲੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ" ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ" ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਮਰ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਯੋਗ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ। ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਗਿਣਤੀ, ਡੌਪਲਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹੱਬਲ ਦੂਰਬੀਨ, ਹੱਬਲ ਨੇਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ/ਮਿਲਕੀ ਵੇਅ ਗਲੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇਕਾਈ ਤਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਜੀਵਨ, ਮੌਤ, ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ-ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੌਥੀ ਇਕਾਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਤਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਨਮ, ਧਰਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ, ਪੂਛਲ ਤਾਰਿਆਂ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡਾਂ, ਉਲਕਾਵਾਂ, ਚੰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ, ਪਲੂਟੋ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ, ਬੌਣੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਪੇਸ ਪਰੋਬਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਖਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਰਲ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਤੁੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Time 1:00
Gross Speed Per Minute -- Accuracy --
Net Speed Per Minute -- Incorrect --
Incorrect Words
An honest feedback from you shall be highly appreciated.
*Note: If anyone finds any difficulty or issue, you can comment in the comment box.
We will solve it definitely within 24 hours

7,456 thoughts on “Punjabi Typing Test

 1. ??????? “??????????” ??????-?????? ??????????? ?? ????? ??????.
  ?????????? ???????? ??????????:
  – ?????????? ???-????? ?? ????? ???????? ????????.
  – 300000-400000 ??????? ?????????.
  – ?????? ??????? e-mail ????? ???????? ? ????????????? ?? ????????????? ????????
  – ?????????? ??????? ????? ? ?????????? ?? ????? ???????????? ??????.
  – ?????????? ?????????? ??????. ???????????? ???? ??????.
  – ???????? ???????? ????? ??? ??????? ???????.
  – 100% ??????????.
  – ?????? ?????????????????? ??????. ????? ?? ?????? ??? ???? ????????????.

  ???? 6000 ??????
  ?????? ??????????.
  ??????: Qiwi, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard…

  ??????: @exrumer
  Skype: xrumer.pro
  WhatsApp: +7(977)536-08-36
  ??????????: support@xrumer.cc

  ???????? ?? ????????!

 2. ?????? ?????? 2021 ???????? ?????? ??????? ??????????? 2021 2021 ????? ??????? ??????? ??????? 2021 ???????? ????????? ? ???????. ??????? ?????? ???????. ?????? ?????? 2021 ???????? ???????? ?????? ?????????. ??????? ?????? ??????? ? ??????? ????????. ??????? ????? ??????? ????? ?????????. ?????? 2021 ???? ??????? ?????? ?????????. ??????? ???? 2021 ?????? ?????????. ?????? ??????? ? ??????? ????????. ?????? 2021 ???????? ????????? ????? ??????????. ??????? ??????? ?????? ????????? ? ??????? ????????. ???????? ??????? ???? ? ??????? ????????.

 3. ??????? ????? ????? ??????? ????? ????? 2021 ?????? ??????? ????? ???????? ? ??????? ???????? hd
  ???????? ?????? 2021 ??????? ????? ??????? ????? ????? 2021 ???????? ???????? ??????? ????? ????? 2021 ???? ???????? ?????? ???????? ?????? 2021 ??????? ????? ???????? ?????? ?????? ????????? ??????? ????? 2021 ??????? ????? ????? 2021 ???????? ?????? ????????? ???????? ?????? 2021 ??????? ????? ??????? ????? ????? 2021 ???????? ?????? ???????

 4. Once all details are complete, clickSubmit and wait for your loan approval. You borrow a loan when you require credit. Once you submit your loan application to a lender for a personal loan, the lender verifies and approves it. Post this, the loan amount is disbursed into your bank account. Once you receive the loan amount, you will need to repay the lender via EMIs for the loan repayment tenure. Get your personal loan interest rate and monthly payment with no impact to your credit score. To get started, simply enter the amount and length of the loan you want. https://staging.acepokersolutions.com/community/profile/margaretn876296/ Applying for a loan at ACE does not affect your FICO?® credit score.??  Its the required HSC mark which is the deterrent. 1000 dollar payday advance instant faxless payday loans usaa school loan consolidation, bad credit payday loans by phone prequalify auto loan bad credit. Online Application Here you can obtain no fax payday loans, that not only are faxless, but also come with instant approval in the cases it is approved, no credit score check, and no teletrack scrutiny at all. Download to read offline

 5. Big Time Gaming and Monopoly are two of the biggest names in entertainment and therefore it is no surprise that the two have joined forces to create the free slot Monopoly Megaways. The board game monopoly is known worldwide and has sold millions since its release in the 1930s and this could be why this has been chosen to receive the Megaways makeover! Players don’t have to worry though as the gaming dynamics will be familiar, however offering a whopping 117,649 ways to win plus the chance to enjoy the Reactions and Reel Adventure systems too. https://www.goldenretrievers.es/foro/profile/donnyqlo3449484/ The main problem for drug dealers using crypto is to turn their income into cash. This move remains complicated and insecure. Most cryptocurrency exchanges have instruments to define whether a transaction is coming from a suspicious source like the darknet. The rise of Monero use in the online drug market will hinder such tracking. However, for the reasons listed above, crypto is unlikely to completely replace regular cash in drug sales in the foreseeable future.

 6. ???????? ?????? ? ????? ???? ? ??????? ???????? ????????? ???? ? ????? ??????, ? ??????? ???? ????????? ??????? ?? ????? ? ?????? ?????????. ???? ?? ???????? ???????????, ?? ???????, ??? ? ??????? ???????? ?????????? ??????? ??????????. ?? ??????? ?? ??????? ???????, ? ??????? ???? ? ?????? ???????? ???-?? ? ???? ????, ??, ????? ????, ? ????-?? ???? ????? ?? ???? ??????????? ????????? ??????????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ????????, ?????) ?????! ??????????? ????????? ??????????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ????????, ?????) ?????! ??????? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ???? ???? ??????????????? ???????: ?????? ??????? ?????????? ??????? ? ????? ??????? – ??? ???????, ?????? ??? ????? ????????????? ??????????? ? ????? ? ??????????. ????, ????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ? ?? ???????????? ? ????? ?????? ?????, ??? “?????” ??? “???????? ??????????”, ?? ??, ? ???? ???????! ?? ?????? ??????????? ? ??????, ??? ????? ???????? ? ?????? ????? ??????? ???????. https://fair-wiki.win/index.php/???????‚???µ?‚??_?»?µ???±??????????_?±?µ?????»?°?‚???? ??? ????? ?????????? ??????? ????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ?????? ????? ??? ???????? ????? ? ????????? ????!!! ??????? ????? ????????? ????? ????? ??????? ???????? ?????? ???? ????????. ??? ? ?? ?? ??????? ?????? ???????????, ????? ??????? ?????? ?? ?????????. ??????? ????????? ??????? ??????????, ?????????, ??? ?????? ?????? ??????? ?????? ???????? ?????. ????? ?? ??? ??-???????? ?? ?????? ?? ? ???. ?????????: HD ????? ??????????? ????????????? ???????? ????????? ????????? ? ???????? ????? ??????? ??? ????? ?????????: ?????? ?????? ? ???? ? ????????? ?? ??????? ? ????? © 2009 – 2017 ????? ?????? ??????? ?????????? ???????????? ?? ??????? ?????????? ???? ?? ???? ???? ????????? ??????? ? ??????? ??????? ??????. ???? ????????? ?????? ??????? ? ?????? ??????? ?????, ????? ????? ???? ??????. ??? ???????????, ??? ??? ???????? ?????????? ???????, ??????, ?????? ???? ??????????? ???? ????? ? ??????????? ??????????, ??????????? ???? ??????? ? ?? ????????. ??????? ??????? ??????? ?? ???????, ?? ??? ??? ????? ????????? ?? ?????, ???????? ? ???????? ??????????!

 7. In the first-ever understanding study on Internet porn users, which was conducted at the Max Planck Institute to save Human Progress in Berlin, researchers bring about that the hours and years of porn benefit were correlated with decreased dull argument in regions of the cognition associated with tribute supersensitivity, as kindly as reduced ts sierra lust responsiveness to nasty allay photos. Less dull implication means less dopamine and fewer dopamine receptors. The captain researcher, Simone Kuhn, hypothesized that hourly consumption of pornography more or less wears completely your award system. This is at one of the reasons why Don juan, the magazine that introduced most of us to the exposed female species, will no longer trait in the buff playmates after antediluvian 2016. As Pamela Anderson, who is featured on the stretch over of the irrefutable naked edition, said, It’s difficult to fence with the Internet.

 8. Yes, really. All above told the truth. Let’s discuss this question. Here or in PM.
  I congratulate, this excellent idea is necessary just by the way
  Very advise you to visit a site that has a lot of information on the topic interests you.
  Has found a site with interesting you a question.
  I apologise, but it not absolutely approaches me.

  https://clientsure.co.zw/wp-content/joy/

 9. ???? email-????? ??? ???????? ?? ???????? Eroxin ??? ???????? ??????? ???????? ????? ???????????? ???????????? ?? ??????? ????????. ??????? ?????????? ??????????? ? ???????????? ??????? ? ??????? ?? ??????, ????????? ???????????????? ?? ????? ?????, ?????????? ??????? ???. ? ??????????? ?????? ??????????? ???????????? ? ?????????? ???????????????? ? ??????????. ????? ??????? ??????? ??? ???????? ???? ??????? ???? ???????? ??? ??????? ????????, ???????? ??? ????????? ????????. ???????? ???????? ??? ????????? ???????? ??? ???? ???????? ???????? ??? ????????, ????? ????????????????? ???????? ??? ???????? ????????? ??? ?????????? ? ????????? ????????. ???? ???????? ??? ???????? ???? ??? ?????????? ????? ? ????????, ????????? ??????? ??? ????????. ????? ???????, ??? ??????????? ??????????  – ?? ????????. ??? ??????? ????????????? ? ????????????????? ??????????? ?????? ??????????? ??????? ??????? ? ??????? ???????? ?????????????????. ??????? – ?? ??????????? ????? ? ???????????. https://consultmylife.com/community/profile/anastasiafine2/ ???????????? ??????? ???????? ?????? ?????????? 2-3 ???? ? ??????, ??? ???? ???????? ????? ?????????? ?????? ???? ?? ????? 24 ?????. ???????????, ??? ?? ????????? ???????????? ? ??????? ??????????????? ???????? ??????? ????? ???????? ?????????? ???? ??? ???????????? ?????????? ????????? ???????????????? ?????????? ??? ? ?????????, ?????????? ???????. ??? ??????? ????????? ? ????? ? ??????????????? ???????????? ??????????? ??????? ???????. ??????? ??????????? ??????????: ????????? ??????? ???????????, ??????????, ??????????? ??? ????????? ?????????, ??????????? ????????? ??????? ? ?????????? ? ?????? ??????????????? ??????. ???? «???????????? ??????????? ????????????????? ????? ??????????, ??????????? ? ????????????? ????? ????????? ?.?. ????????» ????????? ?????? ???????: ????????? ??????????????? ???????????? ? ????????, ?? ??????? ???? ?????? ????! ??????????? ? ????????? ???????????? ??? ???????? ??????????? ? ??????????, ???? ????? ???????? ??, ??? ????????? ?? ?????? ??????.